О нас LIBO
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Електронний каталог ЖОУНБ ім. О. Ольжича- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Цінні та рідкісні видання ЖОУНБ ім. О. Ольжича (4)Житомирська МЦБС (1)Радомишльська ЦРБ (3)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>K=партії<.>
Загальна кількість знайдених документів : 477
Показані документи с 1 за 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.
67.9(4УКР)304.9
П68


   
    Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні [] : навч. посібник / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка та І. С. Чижа ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. - К. : Юрид. думка, 2006. - 384 с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 966-8602-31-5 : 025.81 грн
ББК 67.9(4УКР)304.9
Рубрики: Інформаційне законодавство--Україна--Навчальні видання для вищої школи
   Інформаційна діяльність--Юридична відповідальність --Україна--Навчальні видання для вищої школи

   
Кл.слова (ненормовані):
інформаційна діяльність -- информационная деятельность -- радіомовлення -- радиовещания -- громадські організації -- общественные организации -- політичні партії -- политические партии -- інформаційне суспільство -- информационное общество -- захист інформації -- защита информации -- ЗМІ -- СМИ
Анотація: Висвітлюються проблеми забезпечення розвитку інформа­ційного суспільства в Україні правовими засобами. Аналізуються правові засади інформаційної діяльності, інформаційної безпеки, функціонування засобів масової інформації. Розкриваються меха­нізми реалізації та вдосконалення інформаційного законодавства України.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Дод.точки доступу:
Шемшученко, Юрій Сергійович; Кресіна, Ірина Олексіївна; Колодюк, Андрій Вікторович; Погорілко, Віктор Федорович; Кормич, Борис Анатолійович; Шемшученко, Юрій Сергійович \ред.\; Чиж, Іван Сергійович \ред.\; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної Академії наук України; Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Примірників всього: 7
ВВ (1), БГ (1), ЧЗ (2), АБ (1), ВНБТ (1), ФОНД (1)
Свободны: ВВ (1), БГ (1), ЧЗ (2), АБ (1), ВНБТ (1), ФОНД (1)
Знайти схожі

2.
342(075.8)
К 65


   
    Конституційне право зарубіжних країн [] : навч. посібник / М.С. Горшеньова [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Ріяки ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 544 с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 966-667-158-1 : 31.50 грн, 30.00 грн
УДК
ББК 67.300я73
Рубрики: Конституційне право--Зарубіжні країни--Навчальні видання
   
Кл.слова (ненормовані):
політичні партії -- политические партии -- партійні системи -- партийные системы -- політичний режим -- политический режим -- референдум -- суспільний лад -- общественный строй -- парламент -- статус людини -- статус человека -- уряд -- правительство -- конституційний контроль -- конституционный контроль -- місцеве управління -- месное управление -- форми правління -- формы правления -- державний устрій -- государственный строй
Анотація: Розкрито поняття конституційно-правового регулювання, висвітлено питання конституційного права окремих країн світу, які належать до різних правових систем сучасності.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Дод.точки доступу:
Горшеньова, М. С.; Журавка, О. В.; Закоморна, К. О.; Маєвська, А. А.; Ріяка, В. О. \ред.\; Міністерство освіти і науки України
Примірників всього: 3
ЧЗ (1), АБ (1), ФОНД (1)
Свободны: ЧЗ (1), АБ (1), ФОНД (1)
Знайти схожі

3.
329.1(075)
О-26


    Обушний, Микола Іванович.
    Партологія [] : навч. посібник / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа ; за ред. М. І. Обушного. - К. : Арістей, 2006. - 432 с. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 966-8458-82-6 : 041.00 грн.
УДК
ББК 66.69я73
Рубрики: Політичні партії--Навчальні видання для вищої школи
   
Кл.слова (ненормовані):
політичні партії -- политические партии -- партійні системи -- партийные системы -- виборчий процес -- выборный процесс -- парламент -- национализм -- націоналізм -- соціалізм -- социализм -- фінансування політичних партій -- финансирование политических партий -- партійна система України -- партийная система Украины
Анотація: Проблеми формування та функціонування політичних партій і партійних систем, їх місце і роль у політичній системі суспільства.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Дод.точки доступу:
Примуш, М.В.; Шведа, Ю.Р.; Обушний, М. І. \ред.\
Примірників всього: 4
АБ (2), ЧЗ (1), ФОНД (1)
Свободны: АБ (2), ЧЗ (1), ФОНД (1)
Знайти схожі

4.
342.6(73)
P77


    Polsby, Nelson W..
    Presidental Elections [Текст] : strategies and Structures of American Politics / Nelson W. Polsby, Aaron Wildavsky. - 10th ed. - New York ; London : Chatham House Publ., 2000. - XII, 340 p. - Not.: p. 273-314. - App.: p. 315-331. - Ind.: p. 332-340. - ISBN 1-889119-26-1 (pbk.) : 20.00 грн.
УДК
ББК 67.9(7США)300.61
Рубрики: Президентські вибори--США
   
Кл.слова (ненормовані):
політичні партії -- политические партии -- президентські вибори -- президентские выборы -- президенти -- президенты
Анотація: Possesses that are combination of textbook comprehensiveness and original analysis all rendered in graceful prose. It will appeal both to specialists in the field and to students.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Дод.точки доступу:
Wildavsky, Aaron
Примірників всього: 1
ІН (1)
Свободны: ІН (1)
Знайти схожі

5.
75.581
В25


    Вдовенко, В.
    Шахові новели Василя Іванчука [] / Володимир Вдовенко, Мирон Козак. - Луцьк : Надстир'я, 2006. - 156 с. : рис., фото. - ISBN 966-517-526-2 : 8.00 грн
ББК 75.581
Рубрики: Шахи--Популярні видання
   Шахісти українські--Популярні видання

Кл.слова (ненормовані):
еполетний мат -- эполетный мат -- китайська" шахова стіна" -- китайская "шахматная стена" -- староіндійський захист -- староиндийская защита -- "бурштинові партії" -- "янтарные партии" -- королівський гамбіт -- королевский гамбит
Анотація: 42 новели про творчість у шахах та дев'яносто оригінальних партій супергросмейстера Василя Іванчука.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Дод.точки доступу:
Козак, М.; Іванчук, Василь Михайлович (шахіст ; 1969) \про нього\
Примірників всього: 2
ФОНД (1), ЧЗ (1)
Свободны: ФОНД (1), ЧЗ (1)
Знайти схожі

6.
63.3(4УКР)63
Р 64


   
    Розвиток демократії в Україні [] / Ж. І. Безп'ятчук [та ін.] ; за ред. Н. Лисюк. - К. : Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2006. - 304 с. : табл. - (Розвиток демократії в Україні ; кн. 6). - ISBN 966-8136-05-5 : 007.00 грн
ББК 63.3(4УКР)63
Рубрики: Право України--Виконавча влада--Законодавча влада--Судова влада
   Право України--Силові структури

   Політологія--Громадянське суспільство

   Місцеве самоврядування

Кл.слова (ненормовані):
ПРАВО -- гендер -- міграція -- миграция -- національні меншини -- национальные меньшинства -- профспілковий рух -- профсоюзное движение -- политические партии -- політичні партії -- правозахисні організації -- правозащитные организации -- законодавство України -- законодательство Украины -- Конституционный суд Украины -- Конституційний суд України -- Прокуратура України -- Прокуратура Украины -- соціальна політика -- социальная политика -- захист прав дитини -- защита прав ребенка -- місцеве самоврядування -- местное самоуправление -- інформаційний простір України -- информационное пространство Украины -- кримінально-виконавча система -- криминально-исполнительная система
Анотація: Аналіз демократизації України у сфері громадянського суспільства, ЗМІ, законодавчої і виконавчої влади, цивільного контролю над силовими структурами.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Дод.точки доступу:
Безп'ятчук, Ж.І.; Білан, І.Лю; Горобчишина, С.А.; Дацишина, М.Б.; Дуда, А.В.; Кудіна, Л.І.; Лисюк, Н.А.; Максимова, Н.Ю.; Орлова, Д.В.; Скорик, М.М.; Тищенко, Ю.А.; Тополевський, Р.Б.; Чебаненко, О.Д.; Чекмишев, О.В.; Лисюк, Н. \ред.\
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

7.
329.1(477)
П18


   
    Партії та блоки: що у них в програмах [] / за ред. І. Підлуської, Л. Кудіної ; упоряд.: Н. Демчук, Л. Яцюк. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2006. - 40 с. - (Європа ХХІ). - 3.00 грн
УДК
ББК 66.69(4УКР)
Рубрики: Політичні партії--Наукові видання
   
Кл.слова (ненормовані):
"Наша Україна" -- "Наша Украина" -- комуністична партія -- коммунистическая партия -- народний блок Литвина -- народный блок Литвина -- партія регіонів -- партия регионов -- соціалістична партія України -- социалистическая партия Украины -- опозиційний блок "Не так" -- оппозиционный блок "Не так" -- "Народна опозиція" -- "Народная оппозиция " -- партія зелених України -- партия зеленых Украины -- народний блок Костенка-Плюща -- народный блок Костенко-Плюща
Анотація: У цьому виданні викладено інформацію про партії та блоки.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Дод.точки доступу:
Підлуська, І. \ред.\; Кудіна, Л. \ред.\; Демчук, Н. \упоряд.\; Яцюк, Л. \упоряд.\
Примірників всього: 2
БГ (1), ЧЗ (1)
Свободны: БГ (1), ЧЗ (1)
Знайти схожі

8.
66.69(4УКР)
П 78


   
    Програмні документи Української Консервативної партії []. - К. : Укр. Консервативна партія, 2005. - 55 с. - 003.00 грн
ББК 66.69(4УКР)
Рубрики: Партії
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
статут УКП -- програма УКП -- устав УКП -- программа УКП
Анотація: [Розглянуто статут, програму та основні принципи діяльності УПК.]

Утримувачі документа:
ЖОУНБ
Примірників всього: 1
ФОНД (1)
Свободны: ФОНД (1)
Знайти схожі

9.
67.9(4УКР)300.536.2
З-41


   
    Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб'єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України 2006 року [] / голов. ред. Я. В. Давидович. - К. : Атіка, 2006. - 680 с. - ISBN 966-326-217-6 : 040.00 грн.
ББК 67.9(4УКР)300.536.2
Рубрики: Виборче право--Україна, 2006--Збірники
   
Кл.слова (ненормовані):
рішення судів -- решения судов -- розгляд скарг -- рассмотрение жалоб -- суб'єкти виборчого процесу -- субъекты избирательного процеса -- вибори -- выборы -- народні депутати -- народные депутаты -- Вищий адміністративний суд -- Высший административный суд -- оскарження рішень -- обжалование решений -- виборчий округ -- избирательный округ -- виборча комісія -- избирательные комиссии -- виконавча влада -- исполнительная власть -- партії -- партии -- посадові особи -- служебные лица
Анотація: До Збірника увійшли рішення Вищого адміністративного суду України, апеляційних та місцевих загальних судів як адміністративних судів за результатми розгляду скарг та заяв суб'єктів виборчого процесу з виборів народних депутатів України 2006 року.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Дод.точки доступу:
Давидович, Я. В. \ред.\
Примірників всього: 2
БГ (1), ЧЗ (1)
Свободны: БГ (1), ЧЗ (1)
Знайти схожі

10.
Шифр: iszy/2007/2
   Журнал

Історичний журнал [Текст]. - К. : Вища школа, 2004 - . - Виходит раз на два місяця
2007р. N 2
Зміст:
Любовець, О. Політичні альтернативи 1917-1920 рр. та українські партії / О. Любовець. - С.3-12. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: АЛЬТЕРНАТИВИ, ПАРТІЇ УКРАЇНСЬКІ
Стопчак, М. Соціально-економічна політика Директорії УНР: до історіографії проблеми / М. Стопчак. - С.13-22. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ДИРЕКТОРІЯ УНР, ПОЛІТИКА
Гісем, О. Україна у процесі встановлення економічних зв'язків між Польщею й республіками СРСР / О. Гісем. - С.23-34. - Біблиігр. в кінці ст.
Кл.слова: ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ
Зубко, А. Системи вагових мір Давньої Греції (архаїчна доба) / А. Зубко. - С.35-41. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ВАГОВІ МІРИ
Семко, в. Російськомовні українці: етнополітичний портрет / в. Семко. - С.42-47. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: УКРАЇНЦІ РОСІЙСЬКОМОВНІ, МЕНТАЛЬНІСТЬ, ДВОМОВНІСТЬ
Зінченко, А. Істинна віра, народи й територія війни в ранньосередньовічних арабів / А. Зінченко. - С.48-62. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: АРАБИ, ІСЛАМ, ВІЙНА
Ковалевська, О. Образ Івана Мазепи у творах митців української діаспори : До 320-ї річниці обрання І.С.Мазепи на гетьманство / О. Ковалевська. - С.63-68. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: МИТЦІ, ДІАСПОРА УКРАЇНСЬКА
Любанова, М. Роль МСБ ІІ Інтернаціоналу в обєднанні соціалістичного руху Болгарії (1909-1910рр.) / М. Любанова. - С.69-76. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ІНТЕРНАЦІОНАЛ ІІ, МІЖНАРОДНЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ БЮРО (МСБ)
Лоха, В. Міщани м. Переяслова у другій половині ХУІІ - першій половині ХУІІІст. / В. Лоха. - С.76-83. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: МІЩАНИ
Сидорчук, А. Унікальне дослідження про голодомор лишається за сімома печатками / А. Сидорчук. - С.84-105. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ДОСЛІДЖЕННЯ
Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1)
Вільні: ПЧЗ (1)

Утримувачі документа:
ЖОУНБ
Знайти схожі
Перейти до описів статей

11.
94:342.5(477)"1917/1921"(082)
Ш70


   
    Шляхами творення української державності [] : за матеріалами регіональної наук.-практ. конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85 річчя Другого Зимового походу)" / Житомир. облдержадмін., Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; наук. ред. М. В. Кордон. - Житомир : [б. в.], 2006. - 167 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 006.00 грн
    Зміст:
Махорін, Г. Другий Зимовий похід: Героїчний прорив у боротьбі за українську державність / Г. Махорін. - С .4-7. - Бібліогр.: с. 7
Файзулін, Я. Один з лицарів Другого Зимового походу : (До 80-річчя від дня Загибелі Михайла Зілинського) / Я. Файзулін. - С .8-11. - Бібліогр.: с. 11
Куликівська, З. Юрій Тютюнник - український військовий діяч / З. Куликівська. - С .12-14. - Бібліогр.: с. 14
Коцюба, С. Річниця Базарської трагедії у 1941 р. / С. Коцюба. - С .15-16. - Бібліогр.: с. 16
Овсієнко, В. Спогади : [Передруковано із кн. "Світло Людей"] / В. Овсієнко. - С .17-19
Бабич, С. Могили полеглих у Другому Зимовому поході - Базар, Малі Миньки, Звіздаль / С. Бабич. - С .20-27
Котенко, Л. "Отут Вони, отут стояли... Тут їх непереможний дух..." : (Біль і слава Базарської трагедії) / Л. Котенко. - С .28-31. - Бібліогр.: с.31
Натикач, П. Історіографія Другого зимового походу / П. Натикач, І. Ковальчук. - С .32-36. - Бібліогр.: с. 36
Венгерська, В. Волинь у буремному 1918 році : (Сторінками місцевої періодики) / В. Венгерська. - С .37-42. - Бібліогр.: с. 42
Макарчук, В. Житомирський період у діяльності Української Центральної Ради / В. Макарчук. - С .43-48. - Бібліогр.: с. 47-48
Малихін, Ю. Військово-політичне протистояння на території Любарщини в 1919-1921 рр. / Ю. Малихін. - С .49-59. - Бібліогр.: с. 57-59
Прищепа, О. Боротьба за українську державність на Житомирщині на початку 1918 року / О. Прищепа. - С .60-62. - Бібліогр.: с. 62
Малихін, Ю. "Любарська катастрофа" та злий геній отамана Волоха / Ю. Малихін, С. Стельникович. - С .63-71. - Бібліогр.: с. 70-71
Рудницька, Н. Політичні партії і громадмські рухи національних меншин на Волині у 1911-1921 рр. / Н. Рудницька. - С .72-76. - Бібліогр.: с. 76
Кордон, М. Боротьба за українську владу на Радомисльщині в 1917-1921 рр. / М. Кордон, Г. Цвік. - С .77-80. - Бібліогр.: с. 80
Цвік, Г. Трагедія отамана Ю. Мордалевича / Г. Цвік. - С .81-84. - Бібліогр.: с. 84
Костюшенко, С. Уроки української революції на теренах Ємільчинщини (1917-1920) / С. Костюшенко. - С .85-87. - Бібліогр.: с. 87
Лісовий, П. Отамани Соколовські / П. Лісовий. - С .88-94. - Бібліогр.: с. 94
Липінський, В. Чолом, пане гетьмане / В. Липінський. - С .95-98. - Бібліогр.: с. 98
Ковальчук, І. Замітки про Івана Фещенка-Чопівського / І. Ковальчук. - С .99-102. - Бібліогр.: с. 102
Чопівська-Богун, І. Життя, гідне слави / І. Чопівська-Богун. - С .103-109
Можарівська, І. Розвиток мережі освітніх закладів на Волині-Житомирщині (перша половина 20-х рр. ХХ ст.) / І. Можарівська. - С .110-116. - Бібліогр.: с. 116
Мошковський, М. Державницька політика Павла Скоропадського та сучасні державотворчі процеси очима молоді / М. Мошковський. - С .117-119. - Бібліогр.: с. 119
Кордон, М. Культура і духовне життя в Україні у 1917-1920 рр. / М. Кордон. - С .120-124. - Бібліогр.: с. 124
Єршова, Людмила Михайлівна. Умови навчання в жіночих закладах Волині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Л. Єршова. - С .125-129. - Бібліогр.: с. 129
Натикач, П. Житомирщина в другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ ст. / П. Натикач. - С .130-133. - Бібліогр.: с. 133
Баженов, Л. Події національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. на Південно-Східній Волині в наукових і краєзнавчих дослідженнях другої половини ХХ - початку ХХІ ст. / Л. Баженов. - С .134-137. - Бібліогр.: с. 137
Білик, Б. Етнополітичний аспект національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького (1648-1657) / Б. Білик. - С .138-146. - Бібліогр.: с. 146
Григоренко, О. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. в дослідженнях академіків В.А. Смолія і В.С. Степанкова / О. Григоренко. - С .147-151. - Бібліогр.: с. 150-151
Притуляк, П. Визвольна війна Українського народу 1648-1654 рр. і становлення української державності6 порівняльний аналіз / П. Притуляк. - С .152-155. - Бібліогр.: с. 155
Лутай, М. Базар, Базарський район, Малі Міньки в історії Другого Зимового походу УНР / М. Лутай. - С .156-163. - Бібліогр.: с. 163
Рудницька, Н. Організаційно-методичні засади побудови системи національного шкільництва: історичний аспект (1917-1920) / Н. Рудницька. - С .164-167. - Бібліогр.: с. 167
УДК
ББК 63.3(4УКР)6
Рубрики: Історія--Україна, 1917 - 1921--Наукові видання
Кл.слова (ненормовані):
історична Волинь -- місцеві видання -- местные издания -- національно-визвольний рух -- Другий Зимовий похід -- Визвольні змагання 1917-1921 рр.
Анотація: Дослідження присвячені боротьбі українського народу за державність в 1917-1921 рр. та в період <національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького> на території Житомирщини.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Дод.точки доступу:
Кордон, М. В. \ред.\; Край у 1917-1920 рр. 2.05.07Житомирська обласна державна адміністрація; Житомирський державний університет імені Івана Франка
Примірників всього: 10
АБ (3), ФОНД (4), ЧЗ (1), КР (2)
Свободны: АБ (3), ФОНД (4), ЧЗ (1), КР (2)
Знайти схожі

12.
323.2(477)
П35


   
    Питання ефективної комунікації політичних партій з виборцями в контексті формування публічної політики: пріоритети розвитку [] / Юлія Тищенко [та ін.] ; Укр. незал. центр політ. досліджень. - К. : Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2007. - 80 с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 966-8136-57-8 : 6.00 грн
УДК
ББК 66.3(4УКР)6
Рубрики: Внутрішня політика--Україна--Наукові видання
   
Кл.слова (ненормовані):
політичні партії -- политические партии -- політичні реформи -- политические реформы -- політичні комунікації -- политические коммуникации -- місцеві вибори -- местные выборы -- політична відповідальність -- политическая ответственность -- моніторинг законодавчих актів -- мониторинг законодательных актов -- експертне опитування -- экспертный опрос -- фокус-групове дослідження -- фокус-групповое исследование
Анотація: Висвітлено проблеми в царині налагодження комунікативних зв'язків політичних партій та виборців, проаналізовано основні механізми комунікаціїгромад з представницькими структурами влади, подано пропозиціїщодо покращення діалогу політичних партій із виборцями в площині формування та здійснення політики.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Дод.точки доступу:
Тищенко, Юлія; Варивода, Ярослав; Конончук, Світлана; Дуда, Андрій; Горобчишина, Світлана; Український незалежний центр політичних досліджень
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

13.
94(477)
Ш 70


    Рудницька, Н.
    Політичні партії і громадські рухи національних меншин на Волині у 1911-1921 рр. [Текст] / Н. Рудницька // Шляхами творення української державності : за матеріалами регіон. наук.-практ. конф. "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового походу)" / Житомирська обласна державна адміністрація. - Житомир : [б. в.], 2006. - С. 72-76. - Бібліогр.: с. 76
УДК
ББК 63.3(4УКР)61
Рубрики: Історія, 1911 - 1921
   Волинська губернія--Національні меншини, 1911 - 1921
    Овруч, місто (Житомирська область)--Національні меншини

    Коростень, місто (Житомирська область)--Національні меншини, 1911 - 1921

    Новоград-Волинський, місто (Житомирська область)--Національні меншини, 1911 - 1921

    Житомир, місто--Національні меншини, 1911 - 1921

    Ізяслав, місто (Хмельницька область)--Національні меншини, 1911 - 1921

    Полонне, місто (Хмельницька область)--Національні меншини, 1911 - 1921

    Старокостянтинів, місто (Хмельницька область)--Національні меншини, 1911 - 1921

Кл.слова (ненормовані):
ІСТОРИЧНА ВОЛИНЬ -- НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ
Анотація: Розкривається роль національного чинника у розгортанні революційно-визвольного руху на Волині. Зокрема наводяться приклади діяльності слідуючих політичних партій і рухів нацменшин Волинської губернії: партії чесько-словацького трудового селянства Волині, Волинського відділення "Руського союзу", Литовського товариства "Рута", Єврейської соціал-демократичної робітничої партії "Поалей-Ціон" (ЄСДРП ПЦ), Єврейської компартії Поалей-Ціон (ЄКППЦ), єврейських молодіжних організацій. Наводяться статистичні дані про національний склад населення окремих міст і містечок Волині у 1921 році, а саме: Овруча, Коростеня, Новоград-Волинського, Житомира (Житомирська область), Ізяслава, Полонного, Старокостянтинова (Хмельницька область)

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Дод.точки доступу:
Кордон , М.В. \ред.\; Край на початку 20 ст. до 1917 р. 2.05.06
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

14.


    Обушний, С. М.
    Самофінансування поточної діяльності політичних партій у міжвиборчий період [] / С. М. Обушний // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. - 2007. - N 3. - С. 8-14. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Політичні партії
   
Кл.слова (ненормовані):
Досвід зарубіжних країн

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Є примірники у відділах: всього 2 : ПЧЗ (1), ВВ (1)
Вільні: ПЧЗ (1), ВВ (1)

Знайти схожі

15.


    Любовець, О.
    Політичні альтернативи 1917-1920 рр. та українські партії [Текст] / О. Любовець // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища школа, 2007. - N 2. - С. 3-12. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Історія--Україна, 1917-1920
   Партії--Україна, 1917-1920

   
Кл.слова (ненормовані):
Альтернативи -- партії українські

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1)
Вільні: ПЧЗ (1)

Знайти схожі

16.
Шифр: pome/2007/2
   Журнал

Політичний менеджмент [Текст]. - К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003 - . - Виходит раз на два місяця
2007р. N 2
Зміст:
Романюк, О. "Кінець транзитології" чи криза первинної парадигми? / О. Романюк. - С.3-15. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ПОСТКОМУНІСТИЧНІ РЕЖИМИ, ДЕМОКРАТІЯ, ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Петренко, В. Особливості визначення політичної мови / В. Петренко. - С.16-24. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ПОЛІТИКА, МОВА
Рудич, Ф. Політичні лідери і стратегії реформ у країнах Центральної і Східної Європи / Ф. Рудич. - С.25-46. - Бібліогр. в кінці ст. - (Політичні інститути і процеси)
Кл.слова: ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ, ПАРЛАМЕНТСЬКІ РЕСПУБЛІКИ, ПРЕЗИДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ
Нагорна, Л. "Війни ідентичностей": сценарії і ризики / Л. Нагорна. - С.47-54. - Бібліогр. в кінці ст. - (Політичні інститути і ризики)
Кл.слова: КРИЗА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА, ІДЕНТИЧНІСТЬ, ВЛАДА - НАРОД
Холод, В. Прояви закономірного в плавному і бурхливому плині політики / В. Холод. - С.55-67. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ПОЛІТИКА, ЗАКОНОМІРНІСТЬ, ВЛАДА
Райковський, Б. Політологічний аналіз виборчого процесу / б. Райковський. - С.68-76. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ВИБОРЧІ СИСТЕМИ, ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВЛАДА, ГРОМАДЯНИ
Дегтеренко, А. Етнополітичні й цивільні аспеки неконституційності пропорційної системи виборів до місцевих рад / А. Дегтеренко. - С.77-89. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ВИБОРИ, МІСЦЕВІ РАДИ
Клименко, О. "Фабрика думок" : вплив неурядових організацій на політику демократичних держав / О. Клименко. - С.90-99. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ПОЛІТИКА, НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Зубрич, Т. Інтерпретаційний підхід в концепціях політичної культури / Т. Зубрич. - С.100-105. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: КОНЦЕПЦІЇ, ДОСЛІДЖЕННЯ
Денисюк, С. Гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера / С. Денисюк. - С.106-113. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ЖІНКИ, ПОЛІТИЧНИЙ ЛІДЕР, ІМІДЖ, ГЕНДЕР
Войтків, В. Партійна система України: етапи становлення та їх особливості / В. Войтків. - С.114-122. - Бібліогр. в кінці ст.
Пироженко, В. Євроатлантичні цінності й місіонерство США: конфлікт ідеалів та національних інтересів / В. Пироженко. - С.123-136. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: МІСІОНЕРСТВО, МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА, ГЕОПОЛІТИКА
Соколов, В. Зовнішня політика лейбористів: власний курс чи продовження політики торі? / В. Соколов, А. Соколов. - С.137-143. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ГЕОПОЛІТИКА
Сірий, С. Особливості локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації / С. Сірий. - С.144-154. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ВІЙНИ ГЛОБАЛЬНІ, КОНФЛІКТИ ВОЕННІ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Гуцало, М. Деякі теоретичні аспекти побудови сучасної антитерористичної парадигми / М. Гуцало. - С.155-163. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ТЕРОРИЗМ, ЕКСТРЕМІЗМ, ПАРАДИГМА
Білак, П. Тайванський націоналізм: його характер і причини виникнення / П. Білак. - С.164-175. - Бібліогр. в кінціст.
Кл.слова: НАЦІОНАЛІЗМ, НАЦІЯ
Куташев, І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави / І. Куташев. - С.176-186. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ, МИСЛИТЕЛІ, ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ, ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1)
Вільні: ПЧЗ (1)

Утримувачі документа:
ЖОУНБ
Знайти схожі
Перейти до описів статей

17.


    Райковський, Б.
    Політологічний аналіз виборчого процесу [Текст] / б. Райковський // Політичний менеджмент : Українький науковий журнал: Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія. - К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2007. - N 2. - С. 68-76. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Політологія--Україна
   Конституційне право--Виборче право

   
Кл.слова (ненормовані):
Виборчі системи -- Політичні партії, Громадські організації -- Влада, Громадяни

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1)
Вільні: ПЧЗ (1)

Знайти схожі

18.


    Войтків, В.
    Партійна система України: етапи становлення та їх особливості [Текст] / В. Войтків // Політичний менеджмент : Українький науковий журнал: Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія. - К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2007. - N 2. - С. 114-122. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Політична система--Політичні партії--Україна
   

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1)
Вільні: ПЧЗ (1)

Знайти схожі

19.
324(477)
В41


   
    Вибори-2006: Досвід. Проблеми. Перспективи [] / Центральна виборча комісія ; [редкол.: Я. В. Давидович (голова) та ін.]. - К. : Атіка, 2007. - 552 с. : +16 a-ил. - ISBN 978-966-326-228-4 : 018.00 грн
УДК
ББК 67.9(4УКР)300.536.2
Рубрики: Вибори--Україна, 2006 р.--Збірники
   Вибори--Зарубіжні країни--Збірники

   
Кл.слова (ненормовані):
виборче законодавство -- избирательное законодательство -- політичні партії -- политические партии -- Державний реєстр виборців -- Государственный реестр избирателей -- виборчі фонди -- избирательные фонды -- виборчі системи -- избирательные системы -- парламентські вибори -- парламентские выборы -- виборче право -- избирательное право -- місцеві вибори -- местные выборы -- виборчий процес -- избирательный процесс -- порушення виборчих прав -- нарушение избирательных прав -- захист виборчих прав -- защита избирательных прав -- виборчі спори -- избирательные споры -- вибори народних депутатів -- выборы народных депутатов -- правова культура -- правовая культура -- виборчі комісії -- избирательные комиссии -- передвиборна агітація -- предвыборная агитация -- медиа-терроризм -- медіа-тероризм -- списки виборців -- списки избирателей -- облік виборців -- учет избирателей -- матеріально-технічне забезпечення виборів -- материально-техническое обеспечение выборов -- фінансування місцевих виборів -- финансирование местных выборов -- інформаційно-аналітичне забезпечення виборів -- информационно-аналитическое обеспечение выборов -- виборча документація -- избирательная документация
Анотація: Виступи учасників міжнародної науково-практичної конференції "Вибори-2006". У роботі конференції взяли участь народні депутати України, судді Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Дод.точки доступу:
Давидович, Я.В. \ред.\; Ставнійчук, М.І. \ред.\; Середа, В.Я. \ред.\; Дубовик, С.О. \ред.\; Центральна виборча комісія
Примірників всього: 3
ЧЗ (1), БГ (1), ФОНД (1)
Свободны: ЧЗ (1), БГ (1), ФОНД (1)
Знайти схожі

20.


    Карибэ, Е.
    Политическое будущее японских консерваторов [Текст] / Е. Карибэ // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал. - М. : РАН, 2007. - N 4. - С. 25-29.
Рубрики: Внутрішня політика--Японія
   Політичні партії--ЛДП [Ліберально-демократична партія]--Японія

   

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1)
Вільні: ПЧЗ (1)

Знайти схожі

 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)