О нас LIBO
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Електронний каталог ЖОУНБ ім. О. Ольжича- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>A=Батлук, Вікторія Арсентіївна$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 3
Показані документи с 1 за 3
1.
331.45(075.8)
Б 28


    Батлук, Вікторія Арсентіївна.
    Охорона праці у будівельній галузі [] : навч. посібник / В. А. Батлук, Г. Г. Гогіташвілі. - К. : Знання, 2006. - 550 с. : рис., табл. - Дод.: с. 525-544. - Л-ра: с. 545-550. - ISBN 966-346-050-4 : 70.00 грн, 27.00 грн
УДК
ББК 65.9(4Укр)248.95я73
Рубрики: Охорона праці--Навчальні видання
   
Кл.слова (ненормовані):
Організація будівельного майданчика -- Организация строительной площадки -- Гігієна праці та виробнича санітарія -- Гигиена труда и производственная санитария -- Пожежна безпека -- Пожарная безопасность -- Охорона праці в ринкових умовах -- Управління охороноюпраці -- паспортизація цехів
Анотація: Основні заходи з охорони праці та протипожежної профілактики у будівельній галузі, основні шкідливі чинники в цій галузі та захист від них.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ

Дод.точки доступу:
Гогіташвілі, Г. Г.
Примірників всього: 2
ВВ (1), ФОНД (1)
Свободны: ВВ (1), ФОНД (1)
Знайти схожі

2.
502/504(075.8)
Б 28


    Батлук, Вікторія Арсентіївна.
    Основи екології [] : підручник / В. А. Батлук ; !o922g1.pft: FILE NOT FOUND! . - К. : Знання, 2007. - 520 с. : рис., табл. - Дод.: с. 502-517. - Л-ра: с. 518-519. - ISBN 966-346-308-2 : 067.00 грн
УДК
ББК 20.1я73
Рубрики: Екологія--Навчальні видання для вищої школи
   Охорона навколишнього середовища--Навчальні видання для вищої школи

   
Кл.слова (ненормовані):
промислова екологія -- промышленная экология -- екологічна криза -- экологическая криза -- біосфера -- биосфера -- природні ресурси -- природные ресурсы -- екологічні катастрофи -- экологические катастрофы -- забруднення -- загрязнения -- екологічний моніторинг -- экологический мониторинг -- кислотні дощі -- кислотные дожди -- глобальне потепління -- глобальное потепление -- повітряне середовище -- воздушная среда -- пиловловлювачі -- пылеуловитель -- утилізація відходів -- утилизация отходов -- стічні води -- сточные воды -- біотехнологія -- биотехнология
Анотація: Взаємодія людини і навколишнього середовища: прикладні аспекти, глобальні проблеми, контроль за станом довкілля.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича
Примірників всього: 2
ВВ (1), ФОНД (1)
Свободны: ВВ (1), ФОНД (1)
Знайти схожі

3.
331.45(477)(075.8)
Б28


    Батлук, Вікторія Арсентіївна.
    Охорона праці [] : навч. посібник / В. А. Батлук, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., допов. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 366, [2] с. : іл., граф., табл. - Дод.: с. 265-384. - Л-ра: с. 385-386. - ISBN 978-617-607-049-8 : 40.00 грн
УДК
ББК 65.9(4УКР)248я73
Рубрики: Охорона праці--Україна--Навчальні видання для вищої школи
   
Кл.слова (ненормовані):
галузь охорони праці -- отрасль охраны труда -- організація охорони праці -- организация охраны труда -- гігієна праці -- гигиена труда -- виробнича санітарія -- производственная санитария -- техніка безпеки -- техника безопасности -- пожежна безпека -- пожарная безопасность -- робота з комп'ютером -- работа с компьютером
Анотація: Викладено основні відомості з законодавчих, правових і організаційних питань охорони праці з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Дод.точки доступу:
Кулик, Михайло Павлович; Яцюк, Ростислав Арсенович; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Національний університет "Львівська політехніка"
Примірників всього: 2
ФОНД (1), ВВ (1)
Свободны: ФОНД (1), ВВ (1)
Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)